<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/779964.png" style="display:none;">

Informacje bieżące z przebiegu projektu POIR

belka POIR_pl

„Opracowanie i walidacja opartego na sztucznej inteligencji systemu do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware” POIR.01.01.01-00-0228/22

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe. 

4-2-removebg-preview 1
Newsy POIR

Zakończenie pierwszego etapu projektu

Z radością informujemy, że zespół Sagenso z sukcesem zakończył Etap 1 Projektu POIR.01.01.01-00-0228/22.

W ramach etapu:

 1. Zbudowano środowisko odwzorowujące standardowe systemy użytkowników na wyizolowanych maszynach wirtualnych w rożnych wersjach systemów operacyjnych.
 2. Stworzono agenta do monitorowania stanu i zachowania systemu w czasie pracy i ataku ransomware.
 3. Zbudowano system do powtarzalnego symulowania ataków ransomware w warunkach laboratoryjnych.
 4. Opracowano model do predykcji ataków ransomware.

Zgodnie z planem rozpoczęliśmy prace nad Etapem 2, w trakcie którego zamierzamy zbudować algorytmy pozwalające na połączenie informacji z wielu komputerów w ramach organizacji w celu skuteczniejszego wykrycia ataków groźnych dla całej organizacji.

11
Newsy POIR

Promocja projektu na konferencjach branżowych

Zespół Sagenso we wrześniu oraz październiku tego roku promował projekt  POIR.01.01.01-00-0228/22  na kilku wystąpieniach:

W ramach działań promocyjnych:

 1. Wzięliśmy udział w konferencjii #odwoluje #nieblokuje https://konferencja.odwolujenieblokuje.pl/
 2. Poprowadziliśmy wystąpienie dotyczące samodzielnego zarządzania bezpieczeństwem IT na konferencji https://event.netcomplex.pl/ 
 3. Pojawiliśmy się na targach branżowych https://industry360.pl/ jako partner, na własnym stoisku promujemy projekt i działania cyberbezpieczeństwa w przemyśle.

Za każdym razem kładziemy duży nacisk na szczegółowe omawianie kwestii opracowania i walidacji opartego na sztucznej inteligencji systemu do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware. 

2-min
Newsy POIR

Audyt projektu

Realizacja projektu POIR.01.01.01-00-0228/22 została poddana audytowi przeprowadzonemu przez zespół zewnętrznych profesjonalistów, w tym biegłego rewidenta, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami audytu (International Standards of Auditing – ISA). 

  Z satysfakcją informujemy, że na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzono: 

 • poprawność prowadzonej dokumentacji i rozliczeń; 
 • stopień osiągnięcia celów cząstkowych projektu oraz poprawność realizacji projektu; 
 • adekwatność, wiarygodność i terminowość sprawozdań i raportów z realizacji prac badawczych w projekcie; 
 • odpowiedni sposób realizacji działań promocyjnych; 
 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi; 
 • poprawność wykorzystania pomocy publicznej. 
2-1-removebg-preview
Newsy POIR

Zakończenie drugiego etapu projektu

Z radością informujemy, że zespół Sagenso z sukcesem zakończył Etap 2 Projektu POIR.01.01.01-00-0228/22. 

W ramach etapu: 

 • Stworzono system symulujący powtarzalne symulowanie ataków ransomware na całe organizacje. 
 • Opracowano prototypowy centralny system zbierający dane z różnych agentów z danej organizacji. 
 • Przeprowadzono symulacje różnorodnych ataków ransomware na całe organizacje. 
 • Wybrano i zoptymalizowano najlepszy model predykcyjny pozwalający na wykrycie ataku w skali całej organizacji. 

Zgodnie z planem obecnie realizujemy Etap 3 projektu - prace przedwdrożeniowe, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie efektów projektu w styczniu 2024. 

Film promocyjny POIR

Z radością przedstawiamy film promocyjny projektu POIR.01.01.01-00-0228/22 prezentujący cel projektu i metody wykorzystane do jego realizacji 

2-min
Newsy POIR

Zakończenie projektu

Z satysfakcją informujemy, że z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu POIR.01.01.01-00-0228/22 i wdrożyliśmy opracowane w nim rozwiązanie: Ransom SPAI - oparty na sztucznej inteligencji system do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware.

 

Więcej informacji o produkcie TUTAJ