<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/779964.png" style="display:none;">

Projekty UE

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
edcd213da5c83d2f36266b5481362f10227b50fe_fe_poir.jpg

 

Cyberrisk Pre-Assessment

Narzędzie w formie aplikacji hostowanej na dedykowanej w tym celu platformie. Użytkownik po jej wypełnieniu otrzymuje informację o poziomie ogólnej dojrzałości organizacyjnej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem oraz ryzykiem w IT jak również zostaną wskazane obszary wymagające dalszych usprawnień.

Dofinansowanie projektu z UE: 150.000,00 PLN
Okres realizacji w latach: 11/2020 - 5/2021

Enterprise_Forum_logo_long_cee.abbrev

 

 

CyberStudio

Celem projektu było stworzenie systemu przewidującego i wykrywającego zagrożenia w systemach IT, przeznaczonego przede wszystkim dla MŚP, które nie dysponują kompetencjami wyspecjalizowanymi w zakresie cyberbezpieczeństwa. CyberStudio zapewnia całodobową kontrolę systemów IT, wskazuje potencjalne podatności wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi oraz dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o wystąpieniu innych zdarzeń sugerujących możliwość incydentu. 

Główne prace badawczo-rozwojowe polegały na opracowaniu algorytmów konsolidujących poziom ryzyka wypadkowego, składającego się z poziomu bezpieczeństwa usług infrastrukturalnych w danym środowisku IT oraz usług przekazanych do chmury. 

Bezpośrednim odbiorcą CyberStudio są osoby zarządzające daną organizacją jak również osoby wprost odpowiedzialne za utrzymywanie usług IT. Informacje w systemie prezentowane są w kilku perspektywach oraz na różnym poziomie szczegółowości. 

Stanowi to projekt w zakresie bezpieczeństwa informatycznego wpisującego się w obszar Industry 4.0, będącego zgodnie z obszarem inwestycyjnym Funduszu.

Korzystające z CyberStudio przedsiędsiębiorstwa segmentu MŚP mogą znacząco ograniczyć ryzyko strat finansowych oraz wizerunkowych będących następstwem skutecznie zmaterializowanych cyberzagrożeń ale także konsekwencji wynikających z regulacji standaryzujących wymogi ochrony zasobów informacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Dofinansowanie projektu z UE: 846.876,00 PLN
Wartość projektu: 1.058.589,00 PLN
Okres realizacji w latach: 2/2020 - 11/2020

Logo-3 LTcapital

 

 

Polskie Mosty Technologiczne

Udzielenie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu grantu w celu promocji oraz internacjonalizacji produktów naszej Spółki na rynkach singapurskim oraz RPA. Wsparcie obejmuje stworzenie strategii ekspansji, udział w specjalistycznych warsztatach, a także organizację przez Zagraniczne Biura Handlowe przedsięwzięć takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B, spotkania networkingowe oraz udostępnianie powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.

Dofinansowanie projektów z UE: 295.392,24 PLN
Okres realizacji w latach: 11/2019 - 08/2021

Polska-Agencja-Inwestycji-i-Handlu-logo-Pantone

 

CyberStudio DEMO

Stworzenie wersji demonstracyjnej systemu przystosowanej do prezentacji u partnera akceleratora IDEA Global. DEMO skoncentrowane na najważniejszych funkcjonalnościach systemu z bardzo dużym naciskiem na UX oraz dashboardy.

Dofinansowanie projektu z UE: 249.200,00 PLN
Okres realizacji w latach: 4/2019 - 9/2019

logoidea