<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/779964.png" style="display:none;">

Projekt POIR

belka POIR_pl

„Opracowanie i walidacja opartego na sztucznej inteligencji systemu do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware” POIR.01.01.01-00-0228/22

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe. 

Cele projektu:

 

Celem Projektu było opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz zaimplementowanie ich w produkcie programistycznym przeznaczonym do ochrony przed specyficzną klasą cyberzagrożeń, tj. atakom ransomware, w tym ransomware zero-day. Zasadą działania opracowanych w projekcie algorytmów AI jest wykrywanie nieautoryzowanego procesu masowego szyfrowania plików inicjowanego przez złośliwe oprogramowanie typu ransomware.  

Uzyskane efekty:

 

Efektem projektu jest narzędzie programistyczne do ochrony przed atakami ransomware, pozwalające na: 

- skrócenie czasu wykrycia rozpoczęcia nieautoryzowanego procesu szyfrowania plików w organizacji klienta, 

- minimalizację ilości zaszyfrowanych plików w skali organizacji na zaatakowanych hostach w przypadku uruchomienia ataku typu ransomware. 

Opracowany produkt został wprowadzony we własnej działalności gospodarczej  

Beneficjenta i jest dedykowany klientom z segmentu MŚP.  

Wartość projektu:

7 718 065,74 PLN 

 

Wkład z Funduszy Europejskich  

(wartość dofinansowania): 

4 849 175,92 PLN  

 

Okres realizacji: 

05.11.2022-31.12.2023

 

Beneficjent: 

Sagenso Sp. z o.o.